Kom bij ons

Als vrijwilliger kun je diverse dingen binnen Werkgroep’72 (WG’72) doen. Afhankelijk van de tijd die je erin wilt steken kun je af en toe mee gaan naar een project of je meer structureel inzetten als bijvoorbeeld projectleider, commissielid of bestuurslid. Ook is het mogelijk om op basis van je kennis en kunde je in te zetten voor een of meerdere projecten. Denk hierbij aan het ondersteunen van een yayasan. Of aan het opstellen van een businessplan, het geven van bouwkundig advies, het verzorgen van een managementtraining, etcetera.

Ben jij van mening dat jij WG’72 kunt ondersteunen op een ander vlak dan genoemd in onderstaande vacatures? Laat het ons dan weten en sluit je aan bij onze stichting als vrijwilliger!

Onze vacatures

Bestuurslid

Het bestuur van WG’72 is een enthousiaste groep vrijwilligers, die maandelijks bij elkaar komen voor overleg. Nieuwe projectaanvragen worden besproken. Lopende projecten gemonitord. We schrijven het beleid. We organiseren vrijwilligersbijeenkomsten en kijken hoe we als stichting een verschil kunnen maken voor de kansarmen in Jakarta. Wil je meedenken over waar de kansen en mogelijkheden liggen, dan ben je welkom in het bestuur. Een prachtige kans om een andere kant van Jakarta te leren kennen en zelf een verschil te maken. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de WG’72. Elk bestuurslid heeft een specifieke taak, zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, PR of een specifiek aandachtsveld. Samen vormen we het bestuur en dragen we de verantwoordelijkheid van het werk dat wordt gedaan door de WG’72 als geheel.

Geïnteresseerd in een bestuurdersrol? Neem contact op via info@werkgroep72.org voor meer informatie.

Projectleiders

WG’72 werkt altijd samen met lokale yayasans, dat betekent dat we geen eigen projecten hebben. WG’72 ondersteunt alleen yayasans waar nodig. Afhankelijk van het project dat ondersteund wordt, bezoek je scholen, ziekenhuizen, ouderen, opvanghuizen of locaties waar activiteiten voor bijvoorbeeld mensen met een beperking plaats vinden. Als projectleider ben je aanspreekpunt voor de organisatie. Je brengt met regelmaat een bezoek, monitort en initieert eventuele ontwikkelingen waar de WG’72 in mee kan denken. Als er een financiële ondersteuning is, zorg je dat er een correcte verantwoording komt. Het kan ook zijn dat er een nieuwe aanvraag bij het bestuur ingediend moet worden, ook daar ben je verantwoordelijk voor.

Voor de volgende projecten is WG’72 op zoek naar nieuwe projectleiders:

Geïnteresseerd in een rol als projectleider? Neem contact op via info@werkgroep72.org voor meer informatie over deze vacatures.

Commissies

WG’72 kent twee vaste commissies. Daarnaast worden er tijdelijke commissies in het leven geroepen voor eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld voor de Sembako-actie of voor het 50-jarig bestaan van de werkgroep.

Introductiecommissie: Eén bestuurslid en een of twee vrijwilligers vormen de introductiecommissie. Wanneer nieuwkomers in Jakarta geïnteresseerd zijn in het werk van de werkgroep, geeft deze commissie een introductie van het werk en onderzoekt samen met de vrijwilliger waar hij of zij zich voor zou willen inzetten.

Productencommissie: Eén bestuurslid en liefst drie vrijwilligers zijn samen de productencommissie. Deze commissie draagt zorg voor de inkoop en verkoop van de producten. Ook vernieuwing van het assortiment en het contact met de lokale producenten hoort bij het takenpakket.

Geïnteresseerd in een rol binnen een van onze commissies? Neem contact op via info@werkgroep72.org voor meer informatie over de mogelijkheden.