Projectleider Sayap Ibu

Yayasan Sayap Ibu (YSI) is een opvanghuis in Jakarta voor kinderen van 0-18 jaar die om uiteenlopende redenen niet door hun ouders kunnen worden verzorgd. Het grootste deel van de kinderen is afgestaan ter adoptie.

Sinds jaren gaat een groepje vrijwilligers, iedere woensdagmorgen, naar het tehuis in Jakarta. Zij spelen met de baby’s en peuters, lezen hen voor, zingen met hen. Kortom zij proberen hen op allerlei manieren uit te dagen zich verder te ontwikkelen.  Het aantal kinderen varieert aangezien er regelmatig kinderen bijkomen of vertrekken vanwege adoptie. De oudere kinderen gaan naar de nabijgelegen school.

Iedere maand maakt een vrijwilliger van Werkgroep ‘72 per kind een of meerdere foto’s die in een fotoboekje bij de administratie worden bewaard. Bij adoptie krijgen de adoptieouders het boekje mee zodat zij en het kind een naslagwerk hebben.

Als projectleider ben je zelf wekelijks aanwezig en coördineer je de inzet van vrijwilligers die meegaan. Tevens ben je het aanspreekpunt voor Sayap Ibu en begeleid je eventuele aanvragen voor financiële sponsoring.