Bestuurslid penningmeester

Bestuurslid penningmeester

Je maakt onderdeel uit van het bestuur. Je bent medeverantwoordelijk voor het goed besteden van sponsorgelden en het monitoren en verslagleggen hiervan. Voor een aantal projecten ben je projecthouder en direct aanspreekpunt voor de projectleider.

Naast bestuurlijke taken, ben je verantwoordelijk voor de financiën van Werkgroep ’72.

Je beheert de financiële boeken (kasboek, bankboek, bonnenboek) en de kas, en registreert het inkomende en uitgaande geld. Denk hierbij aan verkoopgeld van producten dat binnenkomt, en geld voor projecten dat door projectleiders opgehaald wordt. In een Excel bestand houd je per maand bij wat er er gebeurt op de bankrekeningen en kas.

Heleen is je partner, zij coördineert de bankzaken. Dit betreft inkomende sponsorgelden en deze koppelen aan de juiste projecten. 1x per jaar verzorgen jullie de cijfers voor de eindverslagen, schrijven jullie samen het financiële jaarverslag ter verspreiding onder de belangrijkste sponsoren.

 Het bestuur vergadert 1x per maand, tevens is er 1x per maand een ledenvergadering.