Bestuurslid voorzitter

Bestuurslid voorzitter

Je bent verantwoordelijk voor het algemeen reilen en zeilen van alle activiteiten van Werkgroep ’72. Voor een aantal projecten (van de in totaal circa 18 organisaties waar we mee samen werken) ben je projecthouder en direct aanspreekpunt voor de projectleider.

Als voorzitter zit je de maandelijkse Bestuursvergadering en ledenvergadering voor welke je samen met de secretaris voorbereid.

Tevens ben je 4 keer per jaar aanwezig bij een overkoepelend overleg tussen soortgelijke hulpverleningsorganisaties in Jakarta. Hierbij deel je kennis en onderhoud je het netwerk.

Daarnaast ben je samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met huidige sponsoren en het werven van nieuwe sponsorgelden. Je bent medeverantwoordelijk voor het goed besteden van sponsorgelden en het monitoren en verslagleggen hiervan.

Je stelt samen met de secretaris het sociale jaarverslag op en zorgt mede dat deze verspreid wordt. Je stelt samen met de penningmeester het financieel jaarverslag op en gebruikt deze ter verantwoording naar de sponsoren.