Bestuurslid communicatie

Bestuurslid communicatie

Je maakt onderdeel uit van het bestuur. Je bent medeverantwoordelijk voor het goed besteden van sponsorgelden en het monitoren en verslagleggen hiervan. Voor een aantal projecten ben je projecthouder en direct aanspreekpunt voor de projectleider.

Naast bestuurlijke taken, ben je verantwoordelijk voor de communicatie van Werkgroep ’72. Taken zijn o.a. het beheren van de website (WordPress) en Facebookpagina, het bedenken, schrijven en vormgeven van folders en ander PR-materiaal, het uitwerken van een communicatieplan en het schrijven van artikelen (4x per jaar) voor de Paraplu. Kennis van en ervaring met InDesign of een ander ontwerpprogramma is een prĂ©.

Het bestuur vergadert 1x per maand, daarnaast is er 1x per maand een ledenvergadering.