Algemeen bestuurslid

Het bestuur van de werkgroep bestaat naast de voorzitter, secretaris en penningmeester uit algemene bestuursleden. Met 5 tot 7 personen organiseren we de werkzaamheden van de werkgroep. Als algemeen bestuurslid ben je verantwoordelijk voor een aantal projecten die de werkgroep ondersteunt en aanspreekpunt voor de projectleider van deze projecten. Daarnaast zijn er algemene taken die de leden van het bestuur onderling verdelen, zoals communicatie en PR, het vrijwilligersbeleid of sponsorwerving.

Ben je ge├»nteresseerd of wil je meer weten? Mail het bestuur via info@werkgroep72.org