Straat- en weeskinderen

KDM

Kampus Diakonia Modern (KDM) is een opvangtehuis voor straatkinderen, waarbij de leeftijd varieert van 5 tot 20 jaar. De kinderen hebben rondgezworven op stations of andere plekken in de stad, waar ze door KDM zijn opgevangen. Sommigen zijn weeskinderen, anderen komen uit probleemgezinnen en zijn het huis uitgezet of weggelopen.

De kinderen wonen op het terrein van KDM, gaan daar naar school en worden uiteindelijk begeleid naar zelfstandig wonen en de arbeidsmarkt.

KDM heeft vijf verschillende units om dit te bereiken. Rescue en Adaptation om de kinderen te rekruteren en de praktische beginwaarden bij te brengen. Daarna komen ze onder de Parenting Unit waar de kinderen in verschillende woonvertrekken onder begeleiding wonen. De kinderen worden gecoacht door begeleiders die ze normen, waarden en sociale vaardigheden bijbrengen. Gelijktijdig vallen ze onder de Basic Education Unit. De kinderen hebben een uiteenlopend kennisniveau, sommigen zijn niet of zeer laagopgeleid, anderen hebben al een basis en kunnen bijvoorbeeld al lezen en schrijven. De Basic Education Unit bestaat uit drie klaslokalen waarin op verschillende aangepaste niveaus wordt lesgegeven. Daarna is er een speciale afdeling (Entrepeneurship) die de oudere kinderen vanaf ongeveer 16 jaar naar de arbeidsmarkt begeleidt. Voor deze begeleiding en ontwikkeling van skills en talent is een speciale Workshop gebouwd.

Werkgroep ’72 biedt financiële hulp bij bouwprojecten, de aanschaf van onderwijskundig materialen eventuele externe vakgerichte opleidingen voor kinderen. Daarnaast wordt geholpen met het voorbereiden van planmatig onderhoud en worden er adviezen gegeven op gebied van personeelszaken. 

Bekijk foto album KDM…

Yayasan Sayap Ibu

Yayasan Sayap Ibu (YSI) is een opvanghuis voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet door hun ouders kunnen worden verzorgd. Het grootste deel van de kinderen is afgestaan ter adoptie. De organisatie hanteert hiervoor strikte regels en is als enige organisatie geaccrediteerd door de Indonesische overheid om nationale en internationale adopties te regelen. Zij bieden ook de mogelijkheid om kinderen tijdelijk in het weeshuis te laten verblijven, als ouders (en familie) wegens plotselinge tegenslag niet de vereiste zorg kunnen bieden. Daarnaast organiseert YSI-trainingen voor het personeel, geeft advies en consultatie aan mensen met een adoptiewens, geeft advies aan gezinnen waar problemen zijn, doneert voedsel en melkpoeder aan gezinnen die anders niet voor hun kinderen zouden kunnen zorgen, zorgt voor therapie voor kinderen met een handicap of grote achterstand. Er zijn drie tehuizen: een in Yogyakarta, een in Bintaro (waar zwaarder gehandicapte kinderen worden opgevangen) en een in Jakarta.

Sinds jaren gaat een groepje vrijwilligers, iedere donderdagochtend, naar het tehuis in Jakarta. Zij spelen met de baby’s en peuters, lezen hen voor, zingen met hen. Kortom zij proberen hen op allerlei manieren uit te dagen zich verder te ontwikkelen.  Het aantal kinderen varieert aangezien er regelmatig kinderen bij komen of vertrekken vanwege adoptie.

Iedere maand maakt een vrijwilliger van Werkgroep ‘72 per kind een of meerdere foto’s die in een fotoboekje bij de administratie worden bewaard. Bij adoptie krijgen de adoptieouders het boekje mee zodat zij en het kind een naslagwerk hebben.

Bekijk fotoalbum Sayap Ibu..