Onderwijs

Mitra Netra

Yayasan Mitra Netra is een blindeninstituut, opgericht in 1991, dat zich richt op het verbeteren van de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van blinde mensen in en om Jakarta. Ze bieden verschillende diensten aan voor mensen met een visuele handicap.

Zo is er onder andere een uitgebreide bibliotheek waar zowel brailleboeken als gesproken boeken te leen zijn. Deze digitale bibliotheek is aangesloten op een landelijk netwerk. Daarnaast is er een internet informatiecentrum waar blinden mensen gratis gebruik van kunnen maken.

Op het instituut worden ook regelmatig computercursussen gegeven om het gebruik te stimuleren. Bovendien is er de gelegenheid om muziek te (leren) spelen of drama lessen te volgen. Ook begeleidt Mitra Netra blinde studenten die naar school gaan en bezoekt het instituut scholen om deze te ondersteunen in de begeleiding van blinde of slechtziende kinderen.

Werkgroep ’72 geeft van tijd tot tijd financiële steun bij de aanschaf van bijvoorbeeld braille papier en reparaties aan het gebouw. Ook wordt elk jaar geholpen door boeken over te typen en zo beschikbaar te maken voor hun digitale bibliotheek.

Bekijk fotoalbum Mitra Netra..

XS Project

XS-Project is opgezet door een Amerikaanse die enerzijds afval wilde reduceren en anderzijds het leven van de trashpickers wilde verbeteren.

Trashpickers krijgen betaald voor afval dat elders niet wordt gerecycled en daardoor niet wordt verzameld. XS-Project koopt dit in en maakt hier allerlei producten van zoals tassen, wasmanden en koelboxen.

Van de winst bekostigen ze schoolgeld voor de kinderen van deze trashpickers gemeenschap in Cirendeu.

Echter de opbrengst van de producten is niet genoeg voor de financiering van alle schoolgelden.

Momenteel nemen er 89 kinderen deel aan het scholarships programma. Werkgroep bekostigd hiervan onderwijs voor 18 kinderen in grade 9 tot 12.

Door hen een opleiding te laten volgen hopen we hen een toekomst te bieden met ander werk zodat ze niet in de voetsporen van hun ouders hoeven te treden.

Bekijk fotoalbum XS Project..

YAPARI

 

YAPARI is actief op het gebied van trainingen, voorlichting en community development. YAPARI probeert kwetsbare jongeren, die niet (meer) op school zitten te begeleiden naar betaald werk. Dit willen zij bereiken met behulp van een drieweekse cursus, waar praktische vaardigheden centraal staan.

Soft skills: ondernemerschap, sollicitatietraining en begeleiding bij het zoeken van een baan.

Hard skills: het ontwikkelen van promotiemateriaal met behulp van software zoals Photoshop, Corel draw en het produceren hiervan.

Daarnaast wordt voorlichting gegeven omtrent gezondheidszorg (Soa’s, tuberculose en HIV) en omgaan met huiselijk geweld. De afgelopen jaren hebben 320 jongeren deze training doorlopen. 50% heeft momenteel een betaalde baan. 13% is een eigen micro business begonnen, 26% is teruggegaan naar school, 10% werkt aan het opzetten of ondersteunen van een micro business en slechts enkelen zijn nog op zoek naar een baan. 

Bekijk fotoalbum YAPARI..

Yayasan Prima Unggul

 

Doelstelling van deze stichting is het opleiden van kinderen uit achtergestelde families of wezen tot ondernemers. Centraal staat hierbij dat de kinderen zelf hun lot in handen hebben om hun toekomst te bepalen. De kinderen krijgen in het tehuis (lager en middelbaar) onderwijs en doen daarna staatsexamen. Momenteel wonen er 65 kinderen intern in de leeftijd van 4 tot 25 jaar, die een opleiding volgen.

Yayasan Prima Unggul (YPU) heeft geen betaalde medewerkers. De oudere studenten dragen bij aan de dagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken, bijles geven, het begeleiden van jongere kinderen, etc.

Wat YPU onderscheidt van reguliere scholen is dat er naast de algemene vakken lessen worden gevolgd in ondernemerschap, boekhouding, marketing etc. Er zijn praktische lessen in catering, toneel, onderhoud van Air Conditioning units en een wasplaats voor brommers en auto’s. Deze activiteiten zijn ondergebracht in door de studenten gerunde bedrijfjes. Hiermee genereren ze inkomsten waarmee ongeveer 70% van de dagelijkse kosten wordt gefinancierd.

Bekijk fotoalbum YPU..