Medisch

Medisch-DARE-Pak-Coki

Op medisch gebied leveren we vooral financiële bijdragen. Medische zorg is in Indonesië niet voor iedereen toegankelijk. Echter, door invoering van de volksverzekering is dit sterk verbeterd. Deze volksverzekering wordt BPJS genoemd. De BPJS bestaat uit drie klassen. Klasse 3 is de goedkoopste klasse. Iedereen die onder de noemer “arm” valt, wordt automatisch in klasse 3 geplaatst. In deze laagste klasse wordt lang niet alles vergoed. Werkgroep biedt sponsoring wanneer behandelingen of hulpmiddelen buiten de BPJS vallen.

Zie hieronder de yayasans die vallen onder medisch:

DARE Foundation

DARE is een lokale stichting opgericht in 2012 en maakt kwalitatief hoogwaardige protheses en ortheses. Deze worden gratis ter beschikking gesteld aan de armste mensen van de bevolking. DARE is een onderdeel van een groter programma in Jakarta. De protheses worden volgens internationale normering opgezet. Uiteindelijk hoopt DARE in staat te zijn om, onafhankelijk van giften, haar doelstelling te verwezenlijken.

De mensen zullen in principe voor vele jaren patiënt blijven bij DARE. Zij zullen na het aanmeten moeten leren hoe ze met hun prothese omgaan. Door de prothese en orthese te gebruiken, zullen de patiënten voor langere tijd fysiotherapie moeten krijgen. Niet alleen vanwege het gebruik van de prothese maar ook omdat hun hele lichaam zich moet aanpassen voor het gebruik. DARE zal de mensen blijven helpen zolang ze de prothese of orthese gebruiken. Dit kan zijn door het uitvoeren van reparaties, verstel werkzaamheden of vervanging.

Klik hier om de website te bezoeken

Projectleider: Marieke Bloemena

Rumah Sakit Dharmais

RS. Dharmais is een ziekenhuis gespecialiseerd in oncologie. Op de kinderafdeling zijn kinderen uit heel Indonesië opgenomen voor de behandeling van kanker.

Wekelijks gaan er een aantal vrijwilligers knutselen op de kinderkankerafdeling. De kinderen op deze afdeling brengen veel tijd door in het ziekenhuis. Het zorgen voor afleiding is daarom extra belangrijk en draagt bij aan het genezingsproces.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: open vacature

Lantera Anak Pelangi (LAP)

LAP probeert sinds 2008 de gevolgen voor kinderen met HIV en hun ouders te verzachten. Leven met HIV in armoedige omstandigheden is erg zwaar voor deze gezinnen. Veruit de meeste kinderen hebben HIV of aids, maar ook andere kinderen worden geholpen. Bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand of die ernstig worden gepest. Voor de ongeveer 90 kinderen die LAP bijstaat, wordt zoveel mogelijk gedaan om ze uit het stigma te halen. Hun missie is de gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen en gezinnen te verbeteren.

Dit wordt globaal op drie verschillende manieren gedaan:

  • Een casemanager komt ongeveer twee keer per maand bij de gezinnen thuis. De casemanager controleert o.a. of de medicijnen nog (goed) worden ingenomen, maar vooral wordt er ook gepraat. Tijdens de huisbezoeken draait het om de ‘sociale zorg’.
  • Support group: alle gezinnen die door één casemanager worden ondersteund, komen eens per maand samen. Ervaringen worden daar met elkaar gedeeld.
  • Maandelijkse gratis gezondheidscheck bij de Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Naast de daadwerkelijke check op de gezondheid zijn het vooral thematische bijeenkomsten voor de kinderen en hun naasten. 

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Bianca Macron

Yayasan Mari Cintai Kanak Kanak (YMCKK)

Deze organisatie is opgericht in 2003 en steunt kinderen met kanker bij verschillende ziekenhuizen in Jakarta.

YMCKK werkt hecht samen met een aantal doctoren. Maandelijks stellen zij per ziekenhuis een budget op. De uitgaven hiervan worden achteraf gecontroleerd.

YMCKK helpt vooral kinderen die in de laagste BPJS klasse 3 vallen, of geen verzekering hebben. Niet iedereen registreert zich of kan de bedragen betalen. Ook worden niet alle medicatie of behandelingen vergoed binnen dit zorgstelsel. Sommige specifieke medicijnen worden niet vergoed. Per klasse van de BPJS verzekering is er een limiet aan het bedrag dat besteed kan worden per ziekenhuis. Als er geen verzekering is, geldt er een wachttijd na registratie bij BPJS van twee weken. Kinderen met kanker kunnen daar niet op wachten; hoe eerder de behandeling wordt gestart hoe groter de kans op genezing. Deze periode wordt met geld van YMCKK overbrugt. De doctoren bij de verschillende ziekenhuizen zijn de ogen en oren van YMCKK . Zij geven aan welke kinderen hulp nodig hebben. De doctoren doen zelf ook aanvragen bij YMCKK. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van infuuspompen, die helpen om medicijnen gelijkmatig toe te dienen.

Klik hier om de website te bezoeken.

Projectleider: Tanja Davis