DARE Foundation

Yayasan DARE Foundation is een zelfstandige non-profit organisatie en bestaat sinds 2012. DARE is een lokale stichting, die kwalitatief hoogwaardige protheses en ortheses gratis ter beschikbaar stelt voor de armste mensen van de bevolking. DARE is een onderdeel van een groter programma in Jakarta, waarbij de gehele keten ten aanzien van protheses volgens internationale normering wordt opgezet. Door het ontwikkelen van de commerciële takken, DARE Premium en Meraki, hoopt DARE uiteindelijk in staat te zijn onafhankelijk van giften haar doelstelling te verwezenlijken.

 

De mensen zullen in principe voor vele jaren patiënt blijven bij DARE. Zij zullen na het aanmeten moeten leren hoe ze met hun prothese omgaan. Door de prothese en orthese te gebruiken zullen de patiënten voor langere tijd fysiotherapie moeten krijgen. Niet alleen vanwege het gebruik van de prothese maar ook omdat hun hele lichaam zich zal aanpassen en veranderen door het gebruik. DARE zal de mensen blijven helpen zolang ze de prothese of orthese gebruiken. Dit kan zijn door het uitvoeren van reparaties, verstel werkzaamheden of vervanging. Ook voor deze activiteiten zal in de toekomst gekeken moeten worden hoe dat gefinancierd kan worden.

Bekijk fotoalbum Dare..

Dharmais

Wekelijks gaan een aantal vrijwilligers knutselen op de kinderkankerafdeling van staatsziekenhuis Dharmais. De kinderen op deze afdeling brengen veel tijd door in het ziekenhuis. Het zorgen voor afleiding is daarom extra belangrijk en draagt bij aan het genezingsproces.

Bekijk fotoalbum Dharmais..

 

 

 

Lentera Anak Pelangi

De organisatie Lentera Anak Pelangi (LAP) probeert sinds 2008 de gevolgen voor kinderen met HIV en hun ouders te verzachten. Het leven in armoedige omstandigheden, met HIV, is zwaar voor kinderen en hun ouders/verzorgers. Veruit de meeste kinderen hebben HIV of aids, maar ook andere kinderen worden geholpen. Bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand of die ernstig worden gepest. Voor de ongeveer 90 kinderen die LAP bijstaat, wordt zoveel mogelijk gedaan om ze uit het stigma te halen. Hun missie is de gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen en gezinnen te verbeteren.

 

Dit wordt globaal op drie verschillende manieren gedaan:

  • Een casemanager komt ongeveer twee keer per maand bij de kinderen thuis. De gezinnen leven in armoedige omstandigheden. De casemanager controleert o.a. of de medicijnen nog (goed) worden ingenomen, maar vooral wordt er ook gepraat. Tijdens de huisbezoeken draait het om de ‘sociale zorg’: aanmoedigen en steunen.
  • Support group: alle gezinnen die door één casemanager worden ondersteund, komen eens per maand samen. Ervaringen worden daar met elkaar gedeeld.
  • Maandelijkse gratis gezondheidscheck, bij de Atma Jaya Universiteit in Jakarta. Naast de daadwerkelijke check op de gezondheid zijn het vooral thematische bijeenkomsten voor de kinderen en hun naasten. 

Bekijk fotoalbum LAP..

Yayasan Mari Cintai Kanak Kanak

Deze organisatie is opgericht in 2003 en steunt kinderen met kanker bij verschillende ziekenhuizen in Jakarta.

Yayasan Mari Cintai Kanak Kanak (YMCKK) werkt hecht samen met een aantal doctoren, die kunnen aangeven wat er nodig is om verschillende kinderen te helpen. Maandelijks wordt er per ziekenhuis een budget opgesteld. De uitgaven hiervan worden achteraf gecontroleerd.

YMCKK helpt vooral kinderen die in de laagste BPJS klasse 3 (de medische verzekering die sinds 2014 aangeboden wordt) vallen, of geen verzekering hebben. Niet iedereen registreert zich of kan de bedragen betalen. Ook worden niet alle medicatie of behandelingen vergoed binnen het zorgstelsel, BPJS. Sommige specifieke medicijnen worden niet vergoed en per klasse van de BPJS verzekering is er een limiet aan het bedrag dat besteed kan worden per ziekenhuis. Als er geen verzekering is, geldt er een wachttijd na registratie bij BPJS van twee weken. Kinderen met kanker kunnen daar niet op wachten; hoe eerder de behandeling wordt gestart hoe groter de kans op genezing. Deze periode wordt met geld van YMCKK overbrugt. De doctoren bij de verschillende ziekenhuizen zijn de ogen en oren van YMCKK . Zij geven aan welke kinderen hulp nodig hebben. De doctoren doen zelf ook aanvragen bij YMCKK , bijvoorbeeld voor de aanschaf van infuuspompen, die helpen om medicijnen gelijkmatig toe te dienen.

Werkgroep ’72 steunt YMCKK middels een vaste kwartaal bijdrage.

Bekijk fotoalbum YMCKK..

Sinar Pelangi

Yayasan Sinar Pelangi is een opvanghuis, werkplaats en polikliniek voor mensen met een handicap. Het geheel is opgericht en wordt geleid door de Nederlandse Zuster André. Patiënten komen vanuit heel Indonesië naar Sinar Pelangi voor hulp. Patiënten worden hierbij ook doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Het gaat vaak om gecompliceerde behandelingen die veel tijd voor genezing en revalidatie vergen.

In de tussentijd blijven deze patiënten op Sinar Pelangi. Voor kinderen wordt bekeken hoe ze tussen de behandelingen door passende scholing kunnen krijgen. Daarnaast heeft Sinar Pelangi drie werkplaatsen: een kaarsenmakerij, houtbewerking en een naaiatelier. Hier worden mensen opgeleid zodat ze met hun handicap om leren gaan en een vak leren.

Vanuit Sinar Pelangi vertrekt een of twee keer per jaar een medisch team naar gebieden waar weinig medische voorzieningen zijn (bijvoorbeeld Sulawesi of Sumba) om patiënten met een hazenlip en of open gehemelte te helpen. Werkgroep ’72 draagt financieel bij aan de behandelingen van patiënten en aan de medische reizen.

Daarnaast stimuleert Werkgroep ’72 het werk in de werkplaatsen door de afname van producten.

Bekijk fotoalbum Sinar Pelangi..

Yayasan Bruder Glorieux

Yayasan Bruder Glorieux is een yayasan waaronder meerdere projecten vallen, zoals Klinik Bruder Glorieux en Klinik Ibu Teresa.  

Klinik Bruder Glorieux

Klinik Bruder Glorieux is een kleine kliniek in Bogor voor mensen uit de omliggende kampung. Naast hulp en onderzoek ter bestrijding van Tuberculose (TBC) heeft de kliniek ook andere medische functies zoals medische checks en bloedonderzoek. De overheidssubsidie is niet toereikend waardoor vooral ondersteuning nodig is voor de aankoop van het onderhoud van medische instrumenten. Medicijnen worden vaak wel door de overheid vergoed.

Bekijk fotoalbum Klinik Bruder Glorieux..

 

Klinik Ibu Teresa

Klinik Ibu Teresa is een kliniek die in de buitenwijken van Depok de volgende diensten verzorgt:

  • Algemene poliklinische diensten voor de armen
  • Moeder- en kindergezondheid: zwangerschapscontrole, immunisatie en familieplanning
  • Emergency Assistance, en andere medische noodgevallen
  • Caring voor patiënten met chronische ziekten zoals diabetes mellitus met complicaties gangreen / ziekte diabetica
  • Voorlopige zorg voor patiënten van arme gezinnen die zich niet kunnen veroorloven om te betalen voor ziekenhuisvergoedingen, of die in hun ziekenhuizen worden geweigerd wegens hun armoede

In de afgelopen jaren is er door Werkgroep ’72 apparatuur bekostigd. 

Bekijk fotoalbum Klinik Ibu Teresa..

 

 

Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia

Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) is opgezet naar voorbeeld van de Ronald Mc Donald huizen en is gericht op het verblijf van kinderen met kanker en een ouder tijdens hun behandelingen. De hoofdvestiging bevindt zich in Jakarta. Inmiddels heeft YKAKI nog 7 andere locaties verspreid door Indonesië. In de huizen (Rumah Kita) en ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt bieden zij scholing aan zodat het opleiding tijdens de behandelperiode door kan gaan. Werkgroep ’72 ondersteund YKAKI o.a. door het financieren van voorlichtingsmateriaal voor kinderen over kanker en de behandeling hiervan. De inrichting van 25 slaapunits ten behoeve van het nieuwe pand in Jakarta. En door te bemiddelen voor sponsoring in natura namens verschillende partijen.

Bekijk fotoalbum YKAKI..