Projecten

Hulp op verschillende vlakken

Werkgroep ’72 geeft speciale aandacht aan onderwijs voor kinderen, medische zorg, opvang van straatkinderen en ouderen.

Daarnaast zorgt Werkgroep ’72 in bijzondere gevallen ook voor noodhulp in Jakarta. Deze hulp wordt gegeven op basis van “eigen” waarneming van de situatie en in overleg met lokale (wijk)vertegenwoordiging (RT/RW) of een organisatie die lokaal actief is op het gebied van noodhulp. Doel van noodhulp is het zo snel mogelijk herstellen van de normale leefomstandigheden. In de meeste gevallen gaat het in Jakarta om noodhulp na een overstroming na hevige regenval. In deze gevallen is de hulp vaak beperkt en veelal gericht op schoonmaak, het voorkomen van ziektes, en in beperkte mate het verstrekken van voedsel en drinken. Andere vormen van noodhulp vinden plaats na grootschalige branden of andere soorten van noodweer zoals storm of een aardbeving. Afhankelijk van de situatie zal er ter plaatse gekeken worden welke hulp er nodig is en of die past binnen de mogelijkheden van Werkgroep’72.