Missie en visie

Wat is de missie van werkgroep’72?

Wij zijn een groep vrijwilligers die belangeloos iets willen teruggeven aan de Indonesische samenleving. Met een persoonlijke benadering geven wij kennis, financiële middelen of bieden een helpende hand aan yayasans die zich inzetten voor diegene die dit in en om Jakarta het hardst nodig hebben.

Wat is de visie van werkgroep’72?

Werkgroep’72 hoopt het verschil te maken door de komende jaren inhoudelijk te werken aan de volgende speerpunten:
·       het stimuleren van scholing door het wegnemen van financiële, mentale of fysieke barrières.
·       het ondersteunen bij het verkrijgen van de juiste medische zorg.
·       het bevorderen van algemene ontwikkeling en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Denk hierbij aan mensen die door hun handicap, economische positie of geaardheid geen gelijke kansen kennen
·       het kunnen voorzien in de basisbehoefte bij ouderen op het gebied van toegang naar voedsel maar ook sociale en mentale ondersteuning.
·       het verlenen van (tijdelijke) noodhulp.

Lees hier meer over de hoofdlijnen van ons beleidsplan