Jaarverslag

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Door de pandemie kwamen er wendingen in onze activiteiten die we niet eerder zagen. Fysieke activiteiten als het bezoeken van onze yayasans (lokale stichtingen) of knutselen met kinderen in het Dharmais ziekenhuis hielden op. Maar ook activiteiten van de yayasans zelf moesten worden veranderd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de training van Yapari die na een eerste fysieke training in januari, later in het jaar 2 keer digitaal werd gegeven. Ykaki besloot hun ondersteuning digitaal via Zoom te gaan doen en Inspiration Factory ging ook digitaal. Maar wat we in de tweede helft van het jaar vooral zagen, was dat de behoefte aan de basisvoorziening voedsel enorm toenam. Door het voortduren van de pandemie raakten de reserves op en de vooruitzichten op inkomsten waren nog steeds slecht. Een hervatting van de informele economie waarvan veel yayasans die wij ondersteunen afhankelijk zijn, was nog niet in zicht.

Dat is de reden geweest waarom in het najaar van 2020 op verschillende manieren geld is ingezameld om zgn Sembako pakketten te kopen voor een groot aantal van de yayasans. We startten een actie via GoFundMe en met genereuze ondersteuning van Superindo en hun moederbedrijf AholdDelhaize konden we eind 2020 en begin 2021 ruim 2000 sembakopakketten uitdelen bij de verschillende organisaties.

Naast deze externe activiteiten hebben we een start gemaakt met het formaliseren van de werkgroep als aparte stichting. Er zijn statuten opgesteld en we hebben een beleidsplan voor 2021-2026 geschreven. Vanaf 1 januari 2021 gaan we als Stichting Werkgroep’72 door het leven. Met deze stap hebben we ook de ANBI status aangevraagd en per 1 januari 2021 gekregen.

Financien

Een zeer beknopt financieel overzicht volgt hieronder:

Werkgroep’72 zat ruim bij kas aan het begin van 2020. Er was ruim 1 miljard IDR in kas. Gedurende het jaar hebben we meer dan 500 miljoen IDR aan inkomsten gekregen. Wat betreft de uitgaven:

Medische projectenIDR 346.000.000
Educatieve projectenIDR 328.000.000
KinderenIDR   19.000.000
OuderenIDR 106.000.000
NoodhulpIDR 380.000.000

Aan operationele kosten zijn we ongeveer 50 miljoen IDR per jaar kwijt. Deze kosten worden gedekt uit de winst van de verkoop van producten.

Wilt u het volledige jaarverslag ontvangen? Stuur een mail aan info@werkgroep72.org