Hoofdlijnen beleidsplan

Werkgroep ‘72 is een Nederlandstalige vrijwilligersorganisatie in Jakarta. Wij verlenen kleinschalige hulp aan kansarmen, veelal via lokale organisaties (yayasans) in Jakarta en omgeving. Hierbij gaat het om projecten op het gebied van onderwijs, medische zorg, opvang van straat- en weeskinderen en ouderen. We richten ons op de bevolkingsgroep die extra steun goed kan gebruiken.

De geboden hulp kan bestaan uit financiële steun, het leveren van middelen of kennis, het bieden van een netwerk of uit uitvoerende werkzaamheden. Zonder daarbij langdurige afhankelijkheid te creëren.

Onze werkwijze

Werkgroep ’72 wordt gerund door vrijwilligers en werkt volledig op non-profit basis.

Een deel van de vrijwilligers vormt het bestuur van de Werkgroep. Een ander deel is meer inhoudelijk bezig met onze projecten. Als projectleider, commissielid of algemene vrijwilliger.

Werkgroep ’72 richt zich op organisaties die gevestigd zijn in en om Jakarta en een visie hebben op het verbeteren van de omstandigheden van (kans)arme mensen. Daarbij richten wij ons voornamelijk op organisaties die werkzaam zijn op de gebieden onderwijs, gezondheid of algemene ontwikkeling, en een hulpvraag hebben om hun product/service te verbeteren, efficiënter te maken of initieel op te zetten.

Belangrijk is dat de organisaties zelfstandig kunnen opereren. Onze vrijwilligers gaan geen lokale organisaties runnen, maar hebben veelal een adviserende of ondersteunende functie.

De geboden hulp kan bestaan uit financiële steun, het leveren van middelen of kennis, het bieden van een netwerk of uit uitvoerende werkzaamheden.

In de loop der jaren is er een ruim netwerk van lokale organisaties opgebouwd en wij zijn altijd actief op zoek naar nieuwe initiatieven. In het geval dat een nieuwe organisatie zich aandient, zal er eerst een bezoek worden gebracht door tenminste twee bestuursleden, om kennis te maken en de behoefte aan steun te inventariseren.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de betrouwbaarheid en potentie van de organisatie en naar de haalbaarheid en het verwachtte effect van de geboden hulp/aanvraag. Na een positief besluit wordt er een interne projectleider toegewezen. Deze projectleider zal vervolgens het project regelmatig bezoeken, vrijwilligers bij het project betrekken en de voortgang regelmatig aan het bestuur rapporteren.