Over ons

Werkgroep’72 (WG ‘72) is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie in Jakarta, die lokale stichtingen (ofwel yayasans) steunt. Al 49 jaar proberen wij een verschil te maken. Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan yayasans op het gebied van educatie, medisch, kinderen en ouderen.

De vrijwilligersorganisatie wordt sinds de oprichting al gerund door vrijwilligers en er wordt volledig op non-profit basis gewerkt. Deze vrijwilligers zijn meestal Nederlanders die in Jakarta wonen of Indonesiërs die Nederlands spreken. De ondersteuning geven we in de vorm van geld, expertise of simpelweg met de handen aan de slag.

In 1972 is de vrijwilligersorganisatie opgericht op initiatief van een aantal actieve expat partners. In de tijd dat zij in Jakarta woonden, startten zij diverse hulpverleningsprojecten op in de stad Jakarta en de directe omgeving. Om te zorgen dat de projecten bij hun vertrek voortgezet konden worden, richtten zij WG’72 op. Sinds die tijd is er altijd een enthousiaste groep vrijwilligers geweest om het werk voort te zetten.

Welke hulp bieden wij?

Gedurende de jaren is de vorm van onze hulpverlening veranderd. Door nieuwe overheidsinitiatieven zijn een aantal zaken niet meer nodig. Met name op het gebied van onderwijs en medische voorzieningen is de laatste jaren veel veranderd. Zo is er bijvoorbeeld in 2014 een ziektekostenstelsel opgezet, de BPJS, dat voor veel Indonesiërs toegankelijk is. Echter, helaas vallen nog niet alle medicatie en behandelingen binnen dit zorgstelsel. Ook kan niet iedereen zich hiervoor aanmelden doordat veel mensen geen geboorteakte hebben en dus op papier niet bestaan.

Ditzelfde geldt op het gebied van onderwijs. Zo financierden wij in de beginjaren bijvoorbeeld ook de kosten voor kinderen in het basisonderwijs. Vandaag de dag wordt lager- en middelbaar onderwijs veelal door de overheid gefinancierd en is deze vorm van hulpverlening grotendeels weggevallen. Helaas worden nog niet alle opleidingen vergoed en komt niet iedereen in aanmerking voor een toelage. Daarom helpen wij waar mogelijk de kinderen die buiten deze overheidsregelingen vallen.

Vrijwilligers van nu zijn actief, of hebben gewerkt, in een bepaald vakgebied. Deze expertise proberen wij daarom ook zo veel mogelijk in te zetten. Hierbij valt te denken aan het opstellen van businessplannen, protocollen, het verzorgen van managementtrainingen en het geven van bouwkundig advies. Op basis van de aanwezige kennis en ervaring van de vrijwilligers proberen we de yayasans zo goed mogelijk te helpen. Op deze manier proberen wij een verschil te maken in Jakarta

                                                       

Bestuur Werkgroep'72
Bestuur
Missie en visie
Beleidsplan
Jaarverslag
Agenda