Presentatie ledenvergadering door Lentera Anak Pelangi

Afgelopen week kwam Lentera Anak Pelangi (LAP) tijdens de ledenvergadering vertellen over hun activiteiten. LAP verzorgt en ondersteunt kinderen met HIV-Aids in de regio Jakarta. In 2016 had LAP 93 besmette kinderen onder haar hoede, en 102 kinderen met besmette ouders.

Lap heeft 5 activiteiten:
• Home visits and nutritional support
• Psychosocial and life-skill education
• Ambulatory and medical support
• Capacity building
• Advocacy

Kijk voor meer informatie op de website van LAP: http://lenteraanakpelangi.org/en/Werkgroep ’72 ondersteunt LAP sinds 2012 en sponsort o.a. psychosociale zomerkampen voor kinderen. Bedankt LAP, ibu Nita, voor deze interessante presentatie!