Update projecten COVID

Dankzij uw grote en kleine donaties en steun van enkele bedrijven hebben we de afgelopen maanden extra ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare groepen in Jakarta.

 

300 EUR aan verse boodschappen zoals vis en groenten zijn bezorgd

60 ouderen een maand vitaminen geleverd

357 gezinnen voorzien van een voedselpakket

6×120 N95 Maskers en 26 dozen handschoenen gedoneerd aan een ziekenhuis in Papua

Voor 1000 euro (deels in natura) aan eten voor onder andere een Waria opvanghuis, een medisch centrum en opvanghuis voor straatkinderen.

 

De hulp van de overheid bereikt de kwetsbare groepen langzaam maar zeker. Ongeveer 50% van de toegezegde overheidssteun (in april) is tot nu toe aangekomen bij de verschillende gezinnen.

 

Maar we zijn er nog niet. Jakarta zit nog volledig in de eerste golf van besmettingen, de cijfers nemen elke dag nog toe en experts verwachten pas een piek over een paar maanden. Er is economische onzekerheid voor mensen die afhankelijk zijn van dagloon en scholen en ouders zoeken naar manieren om scholieren te betrekken en te inspireren. Gebrek aan toegang tot schoon water, dicht op elkaar wonen en het wegvallen van werk zorgt nog voor veel onzekerheid.

 

De volgende uitdaging ligt alweer voor ons. Hoe ondersteunen we in het nieuwe normaal?

Het verschil, tussen de mensen die wel of geen ruimte hebben om afstand te kunnen houden, een veilige werk/studeerplek hebben en stabiele toegang tot internet, is erg groot.

 

Als Werkgroep ’72 zijn we in overleg met onze yayasans en andere partijen om te kijken hoe we dit verschil kunnen verkleinen, en waar onze ondersteuning effectief zal zijn. Op een lege maag is het slecht leven, dus daar blijven we ondersteunen maar we kijken ook naar andere zaken. Zo ondersteunen we een online pilot voor vergroten van vaardigheden en ondersteunen we een organisatie in het digitaal informeren van ouders en hulpverleners.

 

We gaan door, met inspirerende yayasans en vrijwilligers, en hopelijk met uw steun, om een verschil te maken in deze uitdagende tijd.