COVID-19

COVID-19 heeft ook Indonesië bereikt.  Op 8 april zijn er 2738 bevestigde COVID-19 besmettingen en 221 bevestigde sterfgevallen.

De voorzorgsmaatregelen die door de WHO worden aangeraden zoals handen wassen en social distancing zijn voor bepaalde groepen in Jakarta onbereikbaar. Jakarta kent als stad nog vele kampungs waar de minderbedeelden nauwelijks toegang hebben tot schoon (drink)water. Social distancing is niet mogelijk vanwege de beperkte fysieke ruimte en thuiswerken gaat al helemaal niet vanwege vaak fysieke arbeid op basis van dagloon voor veel van deze mensen. De doelgroepen, die wij onder normale omstandigheden via lokale stichtingen (‘yayasans’) steunen met onze projecten, wonen bijna allemaal in dit type wijken.

De overheid is zich bewust van de problematiek in de kampungs en helpt op verschillende manieren, o.a. door het beschikbaar stellen van een maandelijkse toelage van 600.000 IDR (40 euro) per familie. Meer families kunnen aanspraak maken op deze toelage. Dit is echter niet voldoende.

Wij zijn een kleine stichting en zijn beperkt in onze mogelijkheden. Maar dat betekent niet dat we op onze handen gaan zitten. We kunnen met ons huidige netwerk zeker een verschil maken voor de individuele mensen en families. Per yayasan houden we gedurende deze tijd een vinger aan de pols: wat hebben ze nodig en wat kunnen we ze bieden?

We hebben al met hulp van een genereuze lokale sponsor voor één van onze stichtingen een voedselpakket (rijst, eieren) kunnen samenstellen en deze kunnen distribueren door huisbezoeken aan 100 families. De stichtingen die wij ondersteunen, bieden dus de infrastructuur om die doelgroep te bereiken. Dit soort ondersteuning zouden we graag meer willen doen. Een pakketje afleveren en het aanvullen van eerste levensbehoeften in deze onrustige tijden.

Daar kunnen we uw hulp bij gebruiken. Als u een (kleine) bijdrage wil leveren kunnen wij onze lokale stichtingen blijven ondersteunen en zo de onderkant van Jakarta gezond en gevoed houden. Honger en angst zijn slechte raadgevers. Ook in deze tijden willen we laten zien dat zelfs kleine bijdragen een groot verschil kunnen maken.

Klik hier voor het maken van een donatie.

Het gevaar van de huidige situatie zit niet alleen in de gezondheidsrisico’s. Geen inkomen betekent voor dagloners geen eten. Honger en angst kunnen dan leiden tot opstanden. In deze tijden kijkt iedereen uit naar mogelijkheden voor extra voedsel. Distributie van voedsel kan aanleiding geven tot gezondheidsrisico’s (denk aan social disctancing) maar draagt ook het risico in zich dat er (te)veel mensen op af komen, en er onrust uitbreekt. Dat moeten we voorkomen.

We zullen in rustigere tijden verantwoording afleggen over onze inzet en resultaten. Om de onrust niet verder aan te wakkeren zullen we niet veel foto’s etc. publiceren op openbare fora.  In eerste instantie maken we daarom ook gebruik van ons reeds bestaande netwerk en vertrouwde stichtingen.