Over ons

Historie

Werkgroep ’72 is ontstaan in 1972 op initiatief van een aantal actieve expat partners. In de tijd dat zij in Jakarta woonden, startten zij diverse hulpverleningsprojecten op in de stad Jakarta en de directe omgeving. Om te zorgen dat de projecten bij hun vertrek voortgezet konden worden, richtten zij Werkgroep ’72 op. Sinds die tijd is er altijd een enthousiaste groep vrijwilligers geweest om het werk voort te zetten. Dit zijn meestal Nederlanders en Belgen die (tijdelijk) in Jakarta wonen en in mindere mate Indonesiërs die Nederlands spreken.

Gedurende de jaren is de vorm onze hulpverlening veranderd. Grotendeels door de continue veranderende regelgeving vanuit de overheid zijn een aantal zaken niet meer nodig. Met name op het gebied van onderwijs en medische voorzieningen is de laatste jaren veel veranderd. Zo is er in 2014 een ziektekostenstelsel opgezet, de BPJS, welke voor veel Indonesiërs toegankelijk is. Helaas worden niet altijd alle medicatie en behandelingen vergoed. Ook kan niet iedereen zich hiervoor aanmelden omdat veel mensen geen geboorteakte hebben en dus op papier niet bestaan.

Ditzelfde geldt op het gebied van onderwijs. Zo financierden wij in de beginjaren bijvoorbeeld ook de kosten voor kinderen in het basisonderwijs. Vandaag de dag wordt lager- en middelbaar onderwijs veelal door de overheid gefinancierd en is deze vorm van hulpverlening grotendeels weggevallen. Helaas worden nog niet alle opleidingen vergoed en komt niet iedereen in aanmerking voor een toelage. Wij helpen waar mogelijk nog wel de kinderen die buiten deze overheidsregelingen vallen.

Vrijwilligers van nu zijn actief, of hebben gewerkt, in een bepaald vakgebied. Deze expertise proberen we zo veel mogelijk in te zetten. Denk hierbij aan het opstellen van businessplannen, protocollen, het verzorgen van managementtrainingen en het geven van bouwkundig advies. Op basis van de aanwezige kennis en ervaring van de vrijwilligers proberen we lokale stichtingen (yayasan) zo goed mogelijk te helpen.